Kakitangan Yayasan

Tunggak Utama Yayasan

Kakitangan Yayasan Antarabangsa Al Madinah

Yayasan mempunyai kakitangan yang bekerja di dalam kumpulan yang kecil. Walaubagaimanpun dengan adanya tenaga kerja yang berpengalaman dari pelbagai bidang dan pengkhususan kerja yang berbeza maka dapat membina impak positif kepada pihak Yayasan. Kakitangan juga diberi tanggungjawab dan galakan untuk mencipta gagasan inovatif untuk menyampaikan hasil yang cemerlang untuk mencapai matlamat dalam bidang pendidikan, kebajikan dan sebagainya.

STYLE SWITCHER

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version

BAHASA PILIHAN

MELAYU ENGLISH ARABIC

KAKITANGAN

DAFTAR MASUK WEBMAIL